برگزاری جلسه شورای هماهنگی شهرستانها در دامپزشکی لرستان

برگزاری جلسه شورای هماهنگی شهرستانها در دامپزشکی لرستان

جلسه شوای هماهنگی شهرستانها باحضور مدیر کل دامپزشکی لرستان،مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه در دامپزشکی،معاونین،مسئولین ستادی ومسئولین ادارات دامپزشکی شهرستانها در محل سالن جلسات اداره کل دامپزشکی لرستان برگزارگردید.

بازدیددکتر ویسکرمی ازکشتارگاه دام گلشن خرم آباد

بازدیددکتر ویسکرمی ازکشتارگاه دام گلشن خرم آباد

دکترویسکرمی نماینده مردم شهرستانهای خرم آباد وچگنی درمجلس شورای اسلامی به اتفاق مدیرکل دامپزشکی استان لرستان،ونماینده ولی فقیه در دامپزشکی لرستان ازکشتارگاه دام گلشن خرم آباد بازدید نمودند.