اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارها در سال 1401

پروانه اشتغال به کار درمان و مایه کوبی دامپزشکی

گواهی فروش آزاد

پروانه بهداشتی بهره برداری صنایع وابسته به دام

پروانه پخش دارو و مواد مصرفی دامپزشکی

صدور مجوز توزیع داروهای وارداتی

گواهی درجه بندی -رتبه بندی

مجوز شرعی واردات محصولات با منشا دامی

پروانه بهداشتی تاسیس انواع اماکن دامی

پروانه ساخت خوراک دام

کد حلال (نظارت شرعی) کشتارگاه های دام و طیور

گواهی سامانه مدیریت بهداشتی

موافقت اولیه پروانه پخش دارو و مواد مصرفی دامپزشکی

پروانه بهداشتی بهره برداری انواع اماکن دامی

پروانه بهداشتی تاسیس صنایع وابسته به دام

گواهی ثبت مواد غذایی متراکم (کنسانتره) و مکمل های غذایی

پروانه صادراتی

مجوز استفاده حلال اجزاء حرام

ورود دارو و تجهیزات و مواد مصرفی دامپزشکی

پروانه بهداشتی بهره برداری داکت ضدعفونی مناطق صفر مرزی

پروانه بهداشتی تولید فرآورده های دامی

شرکت خدمات ممیزی غیررسمی سامانه های بهداشتی

گواهی حلال محموله های صادراتی

مجوز بهداشتی جوجه ریزی در مرغداری ورود آبزی در آبزی پروری

 

لینک کوتاه