• در تنظیمات صفحه بعد از انتخاب افزونه و پرس و جو کلید + را بفشارید.
لینک کوتاه