مناقصه و مزایده دامپزشکی لرستان سال 1402.pdf

مناقصه و مزایده دامپزشکی لرستان سال 1402

مزایده خودرو پژه 405 مدل 1391

مزایده خودرووانت کاپرا دو کابین

مزایده خودرو مزدا دوکابین

مزایده خودرو وانت دوکابین نیسان

مناقصه 3000 لیتر سم فوکسیم

مناقصه خرید کامپیوتر و چاپگر

مناقصه خرید 1000 لیتر سم فوکسیم

مناقصه 7 دستگاه خودرو آزانس

مناقصه خرید 1000 لیتر سم فوکسیم

مناقصه بیمه ثالث و بدنه خودرویی

مزایده فروش ساختمان تجاری کوهدشت

مزایده فروش ساختمان بلوران

مناقصات سال 1400

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 1/م/ 400 ، موضوع خرید 27 عدد کیت آزمایشگاهی

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 2/م/ 400 ، موضوع خرید واکسن تب برفکی تتراوالان گوسفندی

مزایده 10 دستگاه خودرو (پیکاب ، مزدا دوکابین ، پراید )

مزایده دو باب ساختمان ( کوهدشت -بلوران ، الشتر -عدل آباد )

مزایده یک باب ساختمان شهرستان چگنی 

مناقصات سال 1399

1- فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای  5/م/ 99 موضوع خرید لوله خونگیری خلاء دار همراه با سرسوزن

2- فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای  6/م/ 99 موضوع خرید واکسن تب برفکی پلی والان گوسفندی با پایه آبی یا روغنی

3- فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای  7/م/ 99 موضوع خرید واکسن هاری

4- فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای  8/م/ 99 موضوع خرید سموم دامی

5- فراخوان مزایده عمومی

6- فراخوان تجدیدمناقصه عمومی دو مرحله ای ( 8/م/ 99)

7- فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای (21 /م/ 99)

8- فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ( 11 /م/ 99) "موضوع خرید واکسن PPR (طاعون نشخوار کنندگان کوچک)

 

مناقصات سال 1398

1- آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای (1/م/98) خرید واکسن های دامی، فایل فشرده پیوست حاوی آگهی و شرایط مناقصه دریافت نمایید

2- مناقصه 2م98 نگهبانی، برای دریافت فایل فشرده مناقصه کلیک نمایید

3- مناقصه 3 م 98 خرید لوله های خونگیری، برای دریافت شرایط مناقصه بروی این لینک کلیک نمایید

4- مناقصه 3 م 98 خرید لوله های خونگیری، تجدید مناقصه 3 م 98 خرید لوله های خونگیری

5- مناقصه خرید واکسن های دامی 4 م 98 (مهر ماه 98)، برای دریافت شرایط مناقصه بروی این لینک کلیک نمایید

6- مناقصه  5 م 98 ، خرید کیت و آنتی ژن، برای دریافت شرایط مناقصه بروی این لینک کلیک نمایید

7- تجدید مناقصه 5م98 خرید کیت ، آنتی ژن و مواد آزمایشگاهی،  برای دریافت شرایط تجدید مناقصه بروی این لینک کلیک نمایید

 
9-تجدید مناقصه 6 م 98 بازسازی ساختمان اداری، برای دریافت شرایط تجدید مناقصه بروی این لینک کلیک نمایید
لینک کوتاه