برای آشنایی کامل با حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران  توصیه می گردد از سایت حقوق شهروندی دیدار فرمایید .

برای دریافت و آگاهی از منشور حقوق شهروندی وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان دامپزشکی کشور و همچنین منشور  عفاف و حجاب سازمان دامپزشکی کشور بر روی پیوند مربوطه کلیک نمایید

لینک کوتاه