چاپ
ارسال به دوست

حضورفعال دامپزشکی لرستان درتالارترویج'دانش وفنون کشاورزی'

دامپزشکی استان لرستان باحضورپر رنگ خود در ارائه مطالب آموزشی وترویجی در تالار ترویج 'دانش وفنون کشاورزی' نقش تعیین کننده ای رابه خود اختصاص داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان لرستان،دکترپروانه مسئول واحدآموزش وترویج اداره کل دامپزشکی لرستان درخبری ازحضور فعال دامپزشکی درتالار ترویج دانش وفنون کشاورزی خبرداد وگفت:بکارگیری صحیح دستاوردهای علمی وفنی درفرایند توسعه دامپزشکی اهمیت فراوانی دارد.لذا باتوجه به فراهم شدن بستر مناسب،اداره کل دامپزشکی استان لرستان بادرج مطالب آموزشی وترویجی دراین تالار حضور فعالی داشته است.

 


  • فایل پیوست :
  • کد خبر: ١٣٥٢٤٣/
  • ٠٩:٠٧ - 1398/05/07/
  • تعداد بازدید: 73

خروج