چاپ
ارسال به دوست

اجرای طرح ارتقاء کیفیت بهداشتی گوشت مرغ درکشتارگاههای طیوراستان لرستان

جلسه اجرای طرح ارتقاء کیفیت بهداشتی گوشت مرغ درکشتارگاههای طیوراستان لرستان باحضور معاونت سلامت اداره کل دامپزشکی استان لرستان ،مسئولین دامپزشکی شهرستانها وسایرمسئولین ستادی فنی دامپزشکی استان درمحل سالن جلسات دامپزشکی لرستان برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان لرستان،دکترمرادی معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان لرستان گفت: باتوجه به هماهنگیهای بعمل آمده باسازمان دامپزشکی کشور در راستای ارتقاء کیفیت بهداشتی گوشت مرغ دراستان،جلسه ای با حضور اعضای مربوطه دراداره کل دامپزشکی استان برگزار گردید ودراین جلسه درخصوص مراحل وزمان بندی اجرای این طرح بحث وتبادل نظرگردید.

وی افزود: این طرح در 3فاز به شرح ذیل در استان اجرا خواهد شد:

فاز اول: هماهنگی وایجاد بسترهای لازم در سطح استان

فازدوم: رتبه بندی کشتارگاههای طیور درسه رتبه a+،a وb که ازنظر کیفیت گوشت تولیدی ومیزان بهداشتی بودن آنها مدنظرمی باشد واز 15 مردادماه 11کشتارگاه صنعتی طیور استان رتبه بندی خواهندشد.

فازسوم: ازاول مهرماه 98 اجرامی گردد ومرغ های بسته بندی شده بالیبلهای رتبه بندی شده مشخص درسه سطح a+،a وb درمراکز عرضه موادغذایی توزیع می گردد.

دکترمرادی یادآورشد:هدف اصلی این طرح تقویت سیستم ارزیابی وکنترل کیفی-بهداشتی فرایند تولید وفرآورده های خوراکی مرغ،ارتقاء کیفیت بهداشتی وتامین سلامت فراورده های خوراکی مرغ درکشتارگاههای طیور ومراکزبسته بندی ،بهبود بارمیکروبی وافزایش عمرماندگاری،کنترل ومدیریت مخاطرات بهداشتی و ایجادبستر رقابتی بهداشتی درمیان تولید کنندگان وعرضه کنندگان برای جاب نظر مصرف کنندگان می باشد.


  • فایل پیوست :
  • کد خبر: ١٣٥٤٢٦/
  • ٠٩:٥٤ - 1398/05/10/
  • تعداد بازدید: 139

خروج