چاپ
ارسال به دوست

برگزاری جلسه پایشی از عملکرد دامپزشکی شهرستان خرم آباد

باحضور معاون سلامت اداره کل دامپزشکی وسایرمسئولین ستادی در اداره کل دامپزشکی استان لرستان ،عملکرد کلی دامپزشکی شهرستان خرم آباد مورد بررسی قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان لرستان،در آخرین روز از خرداد99 باحضور دکترسلیمانی معاون سلامت اداره کل دامپزشکی لرستان،رئیس اداره تشخیص ودرمان،رئیس اداره طیور،بازرس معتمد ورئیس اداره آبزیان،رئیس اداره نظارت بربهداشت عمومی،رئیس اداره مبارزه بابیماریهای دامی ورئیس اداره برنامه وبودجه اداره کل دامپزشکی لرستان از چگونگی عملکرد دامپزشکی شهرستان خرم آباد  ومسائل ومشکلات موجود دراین شهرستان بازدید به عمل آمد.

دراین بازدید دکترسلیمانی چگونگی انجام پایش عملکردی شهرستانها توسط تیمهای ارزیاب اداره کل دامپزشکی لرستان را تشریح نمودند واظهارداشت: باتوجه به هماهنگیهای به عمل آمده با مدیرکل دامپزشکی استان ،سعی داریم عملکرد دامپزشکی شهرستانها را بصورت حضوری با حضور کارشناسان مربوطه از اداره کل دامپزشکی موردارزیابی قراردهیم واز نزدیک مسائل ومشکلات شهرستانها را مورد بررسی قراردهیم تا بتوانیم در رفع مشکلات ونواقص احتمالی گام برداریم.

درادامه این جلسه دکتردلیران ،رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خرم آباد بااظهار خرسندی از حضور همکاران اداره کل دامپزشکی استان،ضمن بیان بعضی مشکلات وموانع موجود در این شهرستان،اینگونه پایشها را گامی مثبت در رفع مشکلات و تقویت نقاط مثبت دانستند وابراز امیدواری نمودند تا با تداوم اینگونه بازدیدها بتوانیم شاهد روبه رشد روند کاری وهمچنین خدمات رسانی هرچه بیشتر وبهتر به بهره برداران حوزه دامپزشکی باشیم.

درپایان این جلسه نیز هرکدام از مسئولین ستادی اداره کل دامپزشکی استان باحضور در محل کار کارشناسان مرتبط باحوزه کاری خود ،از چگونگی روند کاری در این حوزه ها ومسائل ومشکلات موجود بازدیدنمودند.

 


  • فایل پیوست :
  • کد خبر: ٢٥٣٠٤١/
  • ١٢:١٩ - 1399/04/01/
  • تعداد بازدید: 59

خروج