برگزاری اردوی بسیجی در مناطق محروم شهرستان سلسله
پایگاه مقاومت بعثت دامپزشکی استان لرستان باهمکاری اداره دامپزشکی شهرستان سلسله اقدام به برگزاری یک اردوی یک روزه در شهرستان سلسله نمود.
 ١٣٩٩/٠٤/١١ - نظرات : ٠متن کامل >>
کلاس آموزشی وترویجی شاربن در بیرانشهر خرم آباد برگزارگردید
در راستای آشنایی هرچه بیشتر بهره برداران دامپزشکی در مناطق روستایی ،اقدام به برگزاری یک کلاس آموزشی وترویجی بامحوریت شاربن گردید.
 ١٣٩٩/٠٤/٠٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
تقدیرفرماندار از اداره دامپزشکی شهرستان رومشکان
درمراسمی باحضور فرماندار شهرستان رومشکان از رئیس ومجموعه دامپزشکی شهرستان رومشکان بااهدای لوح تقدیر به عمل آمد.
 ١٣٩٩/٠٤/٠٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه پایشی از عملکرد دامپزشکی شهرستان خرم آباد
باحضور معاون سلامت اداره کل دامپزشکی وسایرمسئولین ستادی در اداره کل دامپزشکی استان لرستان ،عملکرد کلی دامپزشکی شهرستان خرم آباد مورد بررسی قرارگرفت.
 ١٣٩٩/٠٤/٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید دوره ای ادارات فنی از اداره دامپزشکی شهرستان بروجرد
باحضور معاونت سلامت ومسئولین ادارات ستادی اداره کل دامپزشکی استان لرستان دربازدیدی دوره ای ،عملکرد اداره دامپزشکی شهرستان بروجرد در3ماهه اول99مورد ارزیابی قرارگرفت.
 ١٣٩٩/٠٣/٢٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>